Wet en regelgeving bij Led Flitsers, Zwaailampen en Lightbars

Zwaailamp of zwaaibalk in verschillende kleuren: blauw, groen of amber

Zwaailamp of zwaaibalk in verschillende kleuren: blauw, groen of amber

Wanneer het gaat om de lichtsignalen die op de openbare weg (mogen) worden gebruikt, dan zie je dat er slechts drie verschillende kleuren in gebruik zijn: blauw, groen en amber. Maar welke kleur wordt nu wanneer gebruikt?

Klasse 2 van ECE reglement 65

Blauw zwaai, flits of knipperlicht bestaat uit één set blauwe signaalverlichting en voldoet aan klasse 2 signaalverlichting; de set voldoet aan klasse 2 van ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd. Blauwe lichtsignalen mogen uitsluitend worden gebruikt door een voertuig dat in gebruik is bij de politie, brandweer of diensten voor spoedeisende hulpverlening of hulpverleningsdiensten. Bovendien moeten deze voertuigen zijn voorzien van reflecterende striping, letters, cijfers of tekens om zodanig herkenbaar te zijn voor de overige weggebruikers. Klasse 2 wil ook zeggen dat je de lichtintensiteit kan regelen. In het donker kan dit zeer van belang zijn omdat het anders verblindend kan werken.

Een groen zwaai, flits of knipperlicht is een rondom schijnend, groen permanent licht, zwaai, flits of knipperlicht waarmee een voertuig dat is uitgerust met andere signaalverlichting eveneens mee mag zijn uitgerust. Het groene licht mag uitsluitend worden gebruikt bij een stilstaand voertuig om daarmee het voertuig van de hoogste betrokken leidinggevende van de betrokken hulpverleningsdienst aan te geven.

Het ECE-reglement 65 wil ook zeggen dat het licht op zo’n manier gemonteerd is, dat het signaal niet alleen gecertificeerd is maar dat het licht ook als zodanig gemonteerd wordt dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 meter vanaf het voertuig, gemeten op anderhalve meter boven het wegdek.

Signaalverlichting amber (bijna) altijd toegestaan

Hoewel de kleur verlichting meer lijkt op oranje of geel, is de officiële benaming van deze signaalverlichting amber. Amber licht wordt steeds meer toegepast in het straatbeeld. Een amber zwaai, flits of knipperlicht mag worden gebruikt in de volgende situaties:

 • Werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen
 • Werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidbestrijding of sneeuwruimen
 • Werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen
 • Vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens de Regeling voertuigen ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading
 • Begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;
 • Begeleiden van militaire colonnes;
 • Rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter
 • Werkzaamheden van de Belastingdienst, waaronder begrepen de Belastingdienst en Douane.

Mag je als particulier een zwaailicht voeren?

Het staat natuurlijk buiten kijf dat het voeren van een zwaailamp in de kleur groen en vooral blauw bij wet is verboden. Deze kleuren zijn immers expliciet voorbehouden aan de hulpverlenende instanties. Maar wat te denken van amberkleurig licht?

Helaas, het gebruik van een oranje of gele zwaailamp door particulieren is eveneens verboden. “Personenauto’s mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal, niet zijn voorzien van knipperende lichten.” Aldus artikel 5.2.64 Regeling voertuigen. Dus helaas, je mag geen amber zwaailicht op het dak van je auto monteren.

led zwaailicht - R65 R10 - wet en regelgeving

De normeringen ECE R65 en ECE R10:

Waar staan deze regels voor? Wanneer het gaat om zwaailampen en/of zwaaibalken, dan kom je in feite twee zeer belangrijke normeringen tegen: ECE R65 en ECE R10. ECE R65 wil zeggen dat het lichtsignaal kan worden waargenomen rondom het gehele voertuig (360 graden). Dit vanaf een afstand van 20 meter vanaf het voertuig, gemeten op anderhalve meter boven het wegdek.

ECE R10 Normering

De ECE R10-norm is een typegoedkeuring of keurmerk met betrekking tot elektrische systemen op voertuigen. Wanneer een lamp of iets soortgelijks is goedgekeurd volgens ECE R10, geeft dit aan dat deze is goedgekeurd op basis van Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). Deze goedkeuring wordt verleend op basis van twee eigenschappen: storingsemissie en storingsbestendigheid.

Storingsemissie:
de begrenzing van de emissie van elektromagnetische storingen op een zodanig niveau, dat een storingsvrij bedrijf van andere apparatuur in de directe omgeving van het voertuig mogelijk maakt. Met andere woorden; de storingsemissie is begrensd tot een acceptabel niveau om storingsvrij met andere elektronische apparatuur te kunnen samenwerken.

Storingsbestendigheid:
Naast dat de apparatuur zelf geen storing mag uitzenden, moet de elektronische apparatuur er ook voor zorgen dat er, voldoende hoge bestendigheid tegen van buitenaf werkende elektromagnetische storingen is.

 • Led verstraler 9 inch met ingebouwde flitsers

SAE, waar staat deze afkorting voor?

Een derde veelgebruikte term met betrekking tot zwaaiverlichting is SAE. SAE is de afkorting voor Society of Automotive Engineers, een Amerikaans instituut van automobielsdeskundigen en is opgericht in 1911.

Van oorsprong is de SAE een actieve, Amerikaanse beroepsvereniging die actief is in diverse branches zoals de automobielindustrie, lucht- en ruimtevaart en commerciële voertuigen. Als organisatie stellen zij diverse technische normeringen vast van verschillende technische ontwerpen en producten die zijn toe te passen in een grote verscheidenheid aan branches.

De letters en begrippen T, X, A1, A2, B1 en B2

Op het gebied van signaalverlichting kom je bovendien nog een aantal letters, cijfers en combinaties hiervan tegen: T, X, A en B. En deze zijn weer onderverdeeld in Klasse 1 en Klasse 2. De letters staan voor de volgende typen:

T – Lichtuitstraling rondom
X = Lichtuitstraling directioneel
A = Amber
B = Blauw

Volgens de richtlijn ECE R65 kunnen wij twee verschillende klassen onderscheiden:

Klasse 1: zwaai-, flits- of knipperlicht met één niveau van intensiteit

 • Oranje (AMBER) hoofdflitsinstallatie
 • Oranje (AMBER) secundaire flitsers
 • Blauw secundaire flitsers

Klasse 2: zwaai-, flits- of knipperlicht met twee niveaus van intensiteit

 • Blauwe hoofdflitsinstallatie

Mag je met een oranje zwaailamp rijden als deze even niet in bedrijf is?

Veel mensen hebben hun voertuig uitgerust met een amberkleurig zwaailicht, maar dit flitslicht of zwaailicht is alleen in gebruik als ze op hun eigen terrein aan het werk zijn. Vervolgens gaan ze de openbare weg op, om zo van plek A naar plek B te bewegen. De vraag is nu of dit wel is toegestaan.

Het antwoord hierop is helaas NEE. Het is een excuus dat veel wordt gehoord en misbruikt: het verweer dat de op een voertuig aanwezige ‘illegale’ verlichting uitsluitend wordt gebruikt buiten de openbare weg. Maar helaas. Enkel de stekker buiten de 12V-aansluiting hebben hangen, is niet voldoende. Dit omdat het voertuig dan nog altijd is uitgevoerd met de zwaaibalk of zwaailamp.

Een en ander wordt je al snel duidelijk als we kijken naar de regeling omtrent voertuigen. Hierin staat namelijk het volgende vermeld:

Artikel 5.2.64:
Personenauto’s mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal, niet zijn voorzien van knipperende lichten.

Artikel 5.2.65:
Personenauto’s mogen niet zijn voorzien van:

a. meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.2.51, 5.2.51a, 5.2.57 en 5.2.57a is voorgeschreven of toegestaan

b. in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig.

Vergunning bij oranje zwaailampen verplicht?

Het goede nieuws is: voor het voeren en gebruiken van amberkleurige signaleringsverlichting is het niet nodig om een vergunning op zak te hebben. Oranje of gele flitslampen mogen op de openbare weg worden gebruikt in de volgende situaties:

 • Het begeleiden van transporten
 • Het bergen of slepen van voertuigen
 • Hulpverlening op en langs de weg
 • Sneeuwruimen of het strooien van zout
 • Bij een lage snelheid in de agrarische sector, bosbouw of off-road
 • Trekker of combinatie met een breedte van 260 cm of meer

Translate »