RoHS

Wat is de betekenis van RoHS ?

In 2003 verhief de Europese Unie de Restriction of Hazardous Substances richtlijn RoHS tot wet (2002/95/EC).

De afkorting RoHS komt uit het Engels en staat voor ‘Restriction of the use of certain Hazardous Substances’ (Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen).De EU heeft een nieuwe richtlijn opgesteld. Dit is ook om de omgeving en gezondheid te beschermen van mensen die met Elektrische en Elektronische Apparatuur (EEE) werken,

Deze wetgeving wil ook de concentratie van bepaalde stoffen elimineren. Het gaat ook om stoffen van elektrische en elektronische apparatuur die binnen het bereik van de richtlijn valt. Het gevolg is dat EU lidstaten verzekeren dat nieuwe elektrische & elektronische apparatuur die op de markt wordt gebracht, vanaf 1 juli 2006 geen van de volgende 6 voorgeschreven stoffen bevat:

  • Lood
  • Kwik
  • Cadmium
  • Hexavalent chroom
  • PBB (Polybrominated Biphenyls)
  • PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers)

Het Artikel 3(a) van de WEEE richtlijn verteld meer over Elektrische en elektronische apparatuur of ‘EEE’ (Electrical and Electronic Equipment). Deze apparatuur is afhankelijk van elektrische stroom of elektromagnetische velden wat nodig is om correct te werken, als ook apparatuur voor het opwekken, overdragen en meten van deze stroom en velden, binnen de categorieën. Deze zijn beschreven en ontworpen voor gebruik met een spanning lager dan 1000 Volt voor wisselstroom en 1500 Volt voor gelijkstroom.

Kort samengevat: