Led werklamp ADR

Wanneer u op zoek bent geweest naar LED werklampen voor uw voertuig, dan bent u de term ADR vast wel eens tegengekomen. ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route‘. Eenvoudiger gezegd is het een Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Wanneer u gevaarlijke stoffen moet vervoeren, zal de verlichting van uw voertuig ADR certificeringen moeten hebben. Wanneer u gevaarlijke stoffen vervoert zonder dat uw verlichting voorzien is van ADR certificering, dan bent u strafbaar bezig.

Elke twee jaar worden de ADR richtlijnen geactualiseerd. Dit houdt in dat er gekeken wordt of de regels nog wel bij de huidige tijd passen. Bij de regels waar dit niet van toepassing is, worden wijzigingen doorgevoerd. Houd er dus rekening mee dat de regels kunnen wijzigen.